Podmínky zpracování osobních údajů účastníků soutěže

1. Subjekt zpracovávající Vaše osobní údaje

Společnost SMO, městská akciová společnost Orlová (dále jen „správce“ nebo „společnost SMO“) je oprávněna ke zpracovávání Vašich identifikačních a kontaktních údajů: jméno, příjmení, tel. číslo (dále jen „osobní údaje“) pro účely Vaší účasti v soutěži, a to udělením informovaného souhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů, na základě Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení GDPR“) a dle zákona č. 101/2000SB., o zpracování osobních údajů.

Zpracování Vašich osobních údajů je prováděno společností SMO, jakožto správcem osobních údajů. Zpracování vašich osobních údajů může být prováděno případně dalšími poskytovateli zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však společnost SMO v současné době pro tyto účely nevyužívá.

2. Podmínky udělení souhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů

Zaškrtnutím políčka „Souhlasím se zpracováním osobních údajů“ na registračním formuláři souhlasíte s tím, že Vámi poskytnuté osobní údaje budou společností SMO zpracovávány dle těchto podmínek.

3. Účel zpracování Vašich osobních údajů

Společnost SMO zpracovává Vaše osobní údaje za účelem:

  • zařazení Vaší osoby do soutěže,
  • kontaktování Vaší osoby v souvislosti s případným předáním výhry,
  • zveřejnění Vašich osobních údajů (v rozsahu křestní jméno a první písmeno příjmení nebo příjmení nebude-li uvedeno jinak) na Facebooku společnosti SMO v případě Vaší výhry.

4. Doba zpracovávání Vašich osobních údajů

Společnost SMO bude Vaše osobní údaje zpracovávat po dobu nezbytně nutnou pro vyhodnocení soutěže, maximálně však 1 měsíc, nebo do doby, než odvoláte Váš souhlas se zpracováním osobních údajů.

Váš souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoliv odvolat e-mailem zaslaným na adresu gdprinfo@smo-orlova.cz, poštou na adresu sídla SMO, nebo i jiným způsobem.

5. Vaše práva v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů

V souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů ze strany společnosti SMO můžete uplatnit vůči společnosti SMO následující práva, a to:

  • právo na přístup,
  • právo na opravu,
  • právo na výmaz (být zapomenout),
  • právo vznést námitku proti zpracování Osobních údajů,
  • právo na omezení zpracování,
  • právo podat stížnost adresovanou přímo SMO, případně i Úřadu pro ochranu osobních údajů, který je dozorovým orgánem pro oblast zpracování Osobních údajů.

Chcete-li uplatnit své právo, pište přímo na adresu sídla společnosti SMO nebo na e-mailovou adresu  gdprinfo@smo-orlova.cz. Společnost SMO se bude zabývat každou žádostí. Nejprve ji však posoudí z hlediska jejího obsahu, rozsahu, jakož i z hlediska její důvodnosti. Následně rozhodne o odpovědi a případně o opatření, které bude přijato v souvislosti s touto žádostí.

Relax centrum Orlová

Masarykova třída čp. 1315
Orlová-Lutyně
735 14

Telefon recepce
+420 731 650 404

Telefon vedoucí
+420 731 444 515

Relax centrum Orlová

Masarykova třída čp. 1315
Orlová-Lutyně
735 14

Telefon pokladna
+420 731 650 404

Telefon vedoucí
+420 731 444 515