NOVÁ OPATŘENÍ PRO VSTUP DO RELAX CENTRA ORLOVÁ, PLATNÁ OD 22.11.2021

Všichni návštěvníci Relax centra Orlová jsou povinni použít při vstupu do budovy respirátor nebo ochrannou roušku, kterou mohou odložit, až v šatnách. Rovněž jsou povinni dodržovat rozestup alespoň 1,5 metru ve společných prostorech, mimo koupací plochy, a to nejde-li o osoby ze společné domácnosti.

Pro vstup je (s výjimkou dětí do 12 let), nutné předložit některé z níže uvedených potvrzení:

a) osoba do dovršení 18 let věku – absolvovala nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem

b) osoba která se nemůže podrobit očkování proti onemocnění covid-19 pro kontraindikaci; prokazuje se  záznamem v Informačním systému infekčních nemocí (ISIN) obsahujícím výslovné uvedené informace o tom, že se osoba nemůže ze zdravotních důvodů očkování proti onemocnění covid-19 podrobit, nebo lékařským potvrzením obsahujícím výslovné uvedení informace o tom, že osoba se nemůže ze zdravotních důvodů očkování proti onemocnění covid-19  podrobit

Osoba očkovaná proti onemocnění covid-19 se musí prokázat dokladem o  

a) od aplikaci první dávky očkovací látky v případě jedno dávkového schématu uplynula doba 14 dnů.

b) od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvou dávkového schématu uplynula doba 14 dnů; nebo

c) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo certifikátem o provedeném očkování vydávaným podle nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID , za podmínky, že uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu; jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví.

d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, a od testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní.